Jak se zapojit

Jak se zapojit

Vítáme zájemce o dobrovolnictví, kteří mají chuť spolupracovat, a to jak v ČR, tak v rámci výjezdu na Ukrajině. Většina našich činností vychází z předpokladu, že dobrovolník byl na výjezdu a má tudíž zkušenost s přímou prací v zahraničí. Není to ale nezbytně nutné, je možné se zapojit i do činností, které toto nevyžadují. Je možné pomoci s administrativou, organizačně s pořádáním sbírky, benefiční akcí atd.


Zapojení se do humanitárního výjezdu na UA aneb jak se stát dobrovolníkem ve Vilšanech

Od zájemce o dobrovolnictví na Ukrajině očekáváme:

 • zkušenosti s prací s dětmi, nejlépe však zkušenosti s prací s lidmi s postižením
 • aktivní zapojení do příprav výjezdu
 • účast na školeních a předvýjezdových schůzkách
 • vysokou míru samostatnosti a chuť učit se novým věcem
 • komunikativnost
 • schopnost fungovat ve skupině
 • psychickou odolnost

Nabízíme:

 • zkušenosti a informace před i během celého výjezdu
 • podporu a zázemí organizačního týmu a celého týmu dobrovolníků
 • možnost zapojit se do přímé práce v domově na Ukrajině
 • možnost seberealizace
 • získání nových zkušeností

Podmínky výjezdu:

 • vyplnění přihlášky
 • složení vratné zálohy na dopravu
 • zaplacení výdajů za stravné (cca 800,- kč)
 • povinná účast na všech školeních a přípravných setkáních (v současnosti plánujeme jeden přípravný víkend a další organizační schůzky před samotným výjezdem)

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na koordinátorku dobrovolníků Kateřinu Ševčíkovou