Stavaj

Stavaj

aneb rehabilitace s Kačou opět ve Vilšanech


Pomozte nám děti s postižením "postavit na nohy" a to jakoukoliv, ideálně pravidelnou, finanční částkou na účet:

3806046001/5500; var. symbol: 1111

 

O co vlastně kráčí?

Naše kampaň má za úkol sesbírat finanční prostředky, na pracovní kontrakt, zkušeného fyzioterapeuta, který bude působit v dětském domově ve Vilšanech.

Délka kontraktu: 1 rok

Finanční pokrytí: 240 až 360 tis. Kč ( jedná se o  plat fyzioterapeuta, který si hradí sám pojištění a veškeré další výdaje, kalkulace pro úvazek na jeden kalendářní rok)

Popis práce:

  • Individuální fyzioterapie u klientů (zejména děti a dospělí s kombinovaným postižením) domova ve Vilšanech - zajišťující fyzioterapeut má zkušenosti 15 let s touto cílovou skupinou

  • Skupinové cvičení s klienty domova se zaměřením na motoriku i psychickou stránku osobnosti

  • Příprava a realizace pohybových aktivit, které jsou mířeny na zkvalitnění volného času klientů domova

  • Blízká spolupráce s personálem v přímé péči, se zaměřením na prohlubování dovedností manipulace a polohování klientů, zkvalitnění rehabilitačního ošetřovatelství

  • Vedení skupin českých dobrovolníků různých profesí po dobu výjezdů v domově na Ukrajině

  • Vyhledávání novinek v oblasti péče a rehabilitace pro danou cílovou skupinu s následnou aplikací v přímém provozu

 

Fyzioterapeutka Kateřina Ševčíková

Jsem fyzioterapeut s 15-letou praxí, který se po většinu své praxe věnuje lidem s postižením, a to nejen z hlediska rehabilitace, ale také z hlediska zkvalitňování jejich života formou výchovných, pohybových aktivit. Prostředí domova ve Vilšanech znám nejen jako dobrovolník, ale také jako pracovník, který zde prožil a pracoval 2,5 roku.

Jistě může vznikat otázka, proč platit terapeuta v odlehlém domově na Ukrajině. Jendou z odpovědí je, že získat erudovaného terapeuta do těchto oblastí je z hlediska ředitele domova takřka nemožné, už nejen kvůli dostupnosti, ale také schopnosti tohoto člověka zaplatit. Přesto potřeba každodenní rehabilitace u této cílové skupiny je takřka nezbytností a nepřítomnost odborného terapeuta se podepisuje na jejich pohybovém aparátu.

Proto se nabízí možnost získat pro dané místo fyzioterapeuta s českým vzděláním i zkušenostmi, který již dané prostředí zná a může tak zajistit péči i rehabilitaci klientům domova, podpořit a také zlepšit tak jejich kvalitu životu, zaktivnit jejich volný čas.